Losning af materialer til større skibe har længe været noget, der er foregået, men hvor det før i tiden var mere uorganiseret, men stadig effektivt, når det stod på, så var det mest noget, der foregik, når muligheden var der.

Men skulle man nå op på et større niveau med eksporten og espaneringen af ens foretagende via søvejen, som trods alt er noget, som Danmark længe har sat sig på, så skulle det skabes større sammenhængskraft i udførelsen.

I dag foregår den slags blandt andet ved hjælp af https://hirtshalsstevedore.dk/losning-og-lastning/  , og uden vi skal til at gennemgå historien med losning af skibe, så er det værd at knytte en bemærkning til, hvordan man gjorde tingene dengang, og hvordan man gør det nu.

Især har de forberede kommunikationsveje, effektiviteten af styrken af gjort, at man nu lettere kan koordinere og fastlægge, hvornår skibe lægger til kaj, hvornår den næste forsendelse kommer, hvor den skal hen, hvor der skal gøres mellemstop med lastning og losning med videre.

Førhen var man afhængig af, at man modtog brevene om fragten, og nogle gange nåede skibet da først frem, før posten nåede til en, og så skulle man først da til at kontrollere, om alle afgifter og tolde var betalt.

Dette kan man nu løbende gøre fra et kontor i verden, hvor man kan direkte nå ud til alle hjørner af verden og blot tage hensyn til tidsforskellen.

Således findes der hele uddannelser i at koordinere den slags fra de store skibe og ned til dem, der losser og laster skibene med håndkraft.

En stor forskel er også, at krige på tværs af de store søfartsnationer også er ophørte, og man er blevet bedre til at handle på tværs af disse lande og kan se fidusen ved samarbejde end at bekrige hinanden.

Desuden er mange former for pirateri også blevet sløjfet og tøjlet.