Category: tidsregistrering

Hvordan vælger du at lave tidsregistrering?

Der er mange forskellige metoder til, hvordan man kan foretage tidsregistrering af forskellige ting, om man så skal tage tid på noget, eller man skal registrere, hvor lang…